همفکر کرج

رویداد کارآفرینی همفکر کرج

چنانچه علاقمند به توسعه ارتباطات در حوزه کارآفرینی بوده و از انتقال تجربه استقبال می کنید، همفکر مشتاق حضور شماست. همفکر هر دوشنبه، ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می گردد. برای مطلع شدن از محل برگزاری همفکر بعدی و شرکت رایگان در آن، حداقل از یکی از روش های زیر پیگیر باشید:

……………..