دومین رویداد کارآفرینی همسو

تاریخ برگزاری دومین همسو: دوشنبه، ۱۷ اسفند ۹۴؛ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱

محل برگزاری دومین همسو: فرهنگسرای کوثر، کرج، چهارراه کارخانه قند

مهمان های دومین همسو:

  1. محمد رشیدی؛ بنیانگذار استارتاپ فرانش
  2. مهدی قطبی؛ بنیانگذار استارتاپ سیمیاسرویس
  3. مهدی بیکی پور؛ بنیانگذار استارتاپ “انجام میدم” و “گودکو”
  4. پدرام سلطانی؛ بنیانگذار استارتاپ سلامت یار
  5. محمدعلی نبی زاده؛ مدرس MBA در سازمان مدیریت صنعتی
  6. یوسف صادقی مقدم؛ مدیرعامل گروه تولیدی وریامهر
  7. حسن خندان؛ مدیر برند ریانت