حامیان همفکر کرج

 

میزبان ها:

پدروسافت

.

.

جی 5 ، مهدی مالکی نژاد

.

شبدیز.

.

مارال چرم

.

.

مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز

.

.

حامیان رسانه ای:

 

نت استارت، مرجع کسب و کارهای اینترنتی

.

.

تکرا، عصر تکنولوژی

.

.

چنانچه مایل به حمایت از همفکر هستید، تماس بگیرید.