تاریخ برگزاری: چهارشنبه تا جمعه، ۲، ۳ و ۴ اردیبهشت ۹۴

محل برگزاری: باشگاه میلاد شهرداری؛ کرج، جهانشهر، بلوار ماهان، روبروی استانداری

تیم اجرایی:

  1. امیر حاتمی
  2. سجاد زوار
  3. حامد دربان

داروها:

مربی ها:

سخنران ها: