تاریخ برگزاری: چهارشنبه تا جمعه، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۹۵

محل برگزاری: باشگاه میلاد شهرداری؛ کرج، جهانشهر، بلوار ماهان، روبروی استانداری

تیم اجرایی:

  1. وحید عباس زاده

داروها:

مربی ها:

سخنران ها: