استارتاپ ویکند در شهر کرج

“استارتاپ ویکند” یک رویداد استارتاپی سه روزه بین المللی است که از سال ۹۱ به ایران نیز راه پیدا کرده است. اولین استارتاپ ویکند در بهار ۹۴ در شهر کرج برگزار گردید و پس از آن استارتاپ ویکندهای دیگری توسط جوانان داوطلب استارتاپی، شهرداری و مراکز مختلف دانشگاه علمی کاربردی برگزار شده است.

در این رویداد سه روزه، شرکت کنندگان دست به کار شده و در مسیر یک رقابت استارتاپی، کار تیمی، کار با مدل کسب و کار، اعتبارسنجی، ایده پردازی، ارائه و … را تجربه می کنند.

  1. اولین استارتاپ ویکند فناوری اطلاعات – اردیبهشت ۹۴
  2. دومین استارتاپ ویکند فناوری اطلاعات – اردیبهشت ۹۵
  3. اولین استارتاپ ویکند شهری – مهر ۹۵
  4. دومین استارتاپ ویکند شهری – پسماند و محیط زیست – بهمن ۹۶