“استارتاپ ویکند” یک رویداد استارتاپی سه روزه بین المللی است که از سال ۹۱ به ایران نیز راه پیدا کرده است. اولین استارتاپ ویکند در بهار ۹۴ در شهر کرج برگزار گردید و پس از آن استارتاپ ویکندهای دیگری توسط جوانان داوطلب استارتاپی، شهرداری و مراکز مختلف دانشگاه علمی کاربردی برگزار شده است.

در این رویداد سه روزه، شرکت کنندگان دست به کار شده و در مسیر یک رقابت استارتاپی، کار تیمی، کار با مدل کسب و کار، اعتبارسنجی، ایده پردازی، ارائه و … را تجربه می کنند.

  1. اولین استارتاپ ویکند فناوری اطلاعات – اردیبهشت ۹۴
  2. اولین استارتاپ ویکند قند و شیرینی – بهمن ۹۴
  3. دومین استارتاپ ویکند فناوری اطلاعات – اردیبهشت ۹۵
  4. اولین استارتاپ ویکند شهری – مهر ۹۵
  5. اولین استارتاپ ویکند کنترل صنعتی – آبان ۹۵
  6. دومین استارتاپ ویکند شهری – پسماند و محیط زیست – بهمن ۹۶
  7. اولین استارتاپ ویکند تولید محتوی دیجیتال – بهمن ۹۶
  8. اولین استارتاپ ویکند “توسعه زندگی فردی” – تیر ۹۷

استارتاپ ویکندهای برگزارشده در سایر شهرهای استان البرز

  1. هشگرد: اولین استارتاپ ویکند صنایع غذایی – آذر ۹۶